Ua/En
Новини Центра розвитку сім’ї та батьківства «Мій Дім»
ВАКАНСІЯ: ПАТРОНАТНИЙ ВИХОВАТЕЛЬ
Для роботи патронатного вихователя шукаємо сім'ї, чоловіків та жінок, які готові в своїх домівках прийняти та доглядати за дітьми що потребують захисту.
11.09.2020
233

Перевага сімейного патронату в тому, що він спрямований на захист дітей, які ще статусу сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування не мають. Тобто тут працюють на випередження, щоб дитина такий статус і не отримала ніколи. Ще одна перевага цього проекту у тому, що він мобільний: протягом доби можна влаштувати дитину в сім'ю.

Патронатний вихователь — це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у патронатну сім'ю, та несе відповідальність за їх життя та стан здоров’я.

Сім'я патронатного вихователя — це родина, в якій один із її членів, на професійній основі, виконує обов’язки патронатного вихователя.

Патронатними вихователями можуть бути громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка); проживають на спільній житловій площі; мають позитивний досвід виховання дітей; одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю; пройшли курси спеціальної підготовки; відповідають іншим вимогам, визначеним у чинному законодавстві.

Відео для перегляду Які права патронатних вихователів?

 • брати участь в розробці договору про влаштування дитини у свою сім'ю та індивідуального плану захисту дитини;
 • отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сім'ю;
 • визначати форми і методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
 • отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини;
 • на супервізію та професійну підтримку;
 • представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
 • звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпечення прав дитини, функціонування сім'ї;
 • відмовити у влаштуванні в свою сім'ю дитини старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, в т.ч. власних;
 • відпочивати у місці й у період оздоровлення влаштованих і біологічних дітей;
 • отримувати пільги передбачені чинним законодавством

Які обов’язки патронатних вихователів?

 • нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я дитини, тимчасово влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан;
 • дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитині та її сім'ї;
 • дотримуватися вимог договору про влаштування дитини.

Які основні завдання патронатних вихователів?

 • забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім'ї;
 • соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;
 • створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини;
 • підготовка дитини до повернення в біологічну сім'ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ КАНДИДАТАМ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ
• заява;
• копія свого паспорта та кандидата у помічники патронатного вихователя;
• довідка про склад сім’ї (форма № 3);
• копія диплома про вищу освіту;
• копія трудової книжки (за наявності);
• висновки про стан свого здоров’я та кандидата у помічники патронатного вихователя, складені за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
• довідки від нарколога, психіатра та фтизіатра, в т.ч. і для осіб, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі;
• довідки про відсутність судимості, в т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;
• документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
• письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ
Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має вищу освіту, позитивний досвід виховання дітей, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання та соціальної реабілітації дитини в своєму помешканні, добровільного помічника з числа повнолітніх членів сім’ї.
Патронатний вихователь не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною.
Патронатними вихователями не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України, а також особи, чиї діти були засуджені, перебувають/перебували у конфлікті з законом.

Визначення потреби у влаштуванні дитини під патронат.
Для обґрунтування необхідності влаштування дитини під патронат важливо проаналізувати ситуацію в сім’ї дитини за такими аспектами:
• наявність загрози життю чи здоров’ю дитини;
• виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною або ймовірність його вчинення;
• можливі ризики недогляду дитини, недбалого ставлення до її потреб;
• відсутність інших варіантів тимчасового влаштування дитини з дотриманням її права на виховання в безпечному сімейному середовищі.
Отже, одним і найважливіших моментів процесу оцінки потреб дитини й відповідно оцінки безпеки дитини й водночас ключовим фактором є аналіз ресурсності її сім’ї, родинного та соціального оточення, наявність сильних сторін і потенціалу членів сім’ї щодо задоволення потреб дитини та її захисту.

До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років. Діти, старші 14 років, влаштовуються за їхньої власної згоди та згоди патронатних вихователів.
Хто може бути ініціатором влаштування дитини під патронат?

Ініціатором влаштування дитини під патронат можуть бути:
• батьки чи один із батьків дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах;
• сама дитина;
• соціальний працівник, який супроводжує сім’ю, що опинилася в складних життєвих обставинах;
• працівник служби у справах дітей;
• вчитель, шкільний соціальний педагог чи психолог, лікар, дільничний міліціонер, інший фахівець соціальної сфери;
• будь-який громадянин чи установа, які виявили дитину в складних життєвих обставинах.
Який термін перебування дитини в патронаті?
Оптимальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

Хто може стати патронатним вихователем?
• громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі;
• мають позитивний досвід виховання дітей;
• мають житло (власне, орендоване чи на правах користування);
• не мають судимості;
• стан здоров’я яких дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;
• одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю;
• зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі;
• пройшли навчання та отримали довудку та рекомендації за результатами навчання за тренінговою Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.
Які основні завдання патронатних вихователів?
• забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї;
• соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;
• створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини;
• підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.


Контакти: Анастасія Варару+38 050 194 44 95