ГО «Центр розвитку сім'ї та батьківства»

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю у сфері розвитку соціальних послуг та благодійництва на території Херсонської області

 

 

м. Херсон

“27” січня 2017 року

 

 

Адміністрація Президента України в особі Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулеби Миколи Миколайовича,

Херсонська обласна державна адміністрація в особі голови обласної державної адміністрації Гордєєва Андрія Анатолійовича,

 

Херсонська обласна рада в особі заступника голови обласної ради Зеленчука Василя Васильовича,

Представники бізнесу та підприємці м. Херсон та Херсонської області в особі Барах Ірини Василівни,

Рада християнських церков Херсонської області в особі Голови Ради Шаталова Олега Вікторовича

 

Громадське об’єднання «Центр розвитку сім’ї та батьківства» в особі виконавчого директора Маринчака Юрія Андрійовича,

іменовані в подальшому  – Сторони,

 • усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль всього українського суспільства та громади Херсонської області зокрема, з метою кардинального покращення допомоги родинам що опинились в складних життєвих обставинах;
 • відносячись з повною відповідальністю до важливості тісної співпраці громадськості і державних установ в сфері розвитку соціальних послуг, волонтерської та благодійної діяльності;
 • розуміючи значення та необхідність соціального захисту дітей з інвалідністю та особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки багатодітних сімей, а також інших соціально незахищених категорій громадян;
 • усвідомлюючи всю згубність існуючої системи інтернатного виховання, її негативний вплив на формування особистості та майбутнє дитини;
 • зважаючи на необхідність якомога швидшого вирішення нагальних проблем верств населення, перерахованих вище;

домовилися про наступне:

 1. Основним напрямом співпраці Сторін у 2017-2023 роках вважати активне сприяння розвитку сфери соціальних послуг та благодійної діяльності, спрямованих на вирішення нагальних проблем сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших соціально незахищених категорій громадян.
 2. Сторони зобов’язуються:
 • оперативно співпрацювати у вирішенні проблемних питань, що виникатимуть під час реалізації проектів, пов’язаних з розвитком соціальних послуг та благодійної діяльності;
 • дотримуватися у співпраці принципів законності, гуманності, прозорості та відкритості, спільності інтересів і соціальної справедливості.  

      3. Сторони беруть на себе відповідальність про співпрацю в досягненні визначених цілей шляхом реалізації протягом п’яти наступних років на території Херсонської області наступних проектів:

 

 • Створення системи «соціального таксі» у місті Херсон.
 • Допомога випускникам інтернатних закладів з пошуком житла та працевлаштуванням.
 • Створення денних центрів для підтримки у вихованні та навчанні дітей із сімей у складних життєвих обставинах.
 • Створення центрів адаптації для випускників інтернатних закладів.
 • Впровадження наставництва для кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка перебуває в інтернатному закладі.
 • Популяризація і розвиток усиновлення та сімейних форм виховання, а саме - патронатна та прийомна сім’я, опіка та піклування, дитячий будинок сімейного типу.
 • Створення тренінгового центру для підготовки волонтерів, задіяних у реалізації соціальних проектів на території Херсонської області.
 • Створення спільними зусиллями центру раннього втручання на базі обласного будинку дитини.
 • Створення системи усесторонньої (комплексної) допомоги для сімей, що потрапили у складні життєві обставини.
 • Розробка стратегії підвищення стандартів надання соціальних послуг та благодійної діяльності в Херсонській області.
 • Спільна участь в оцінці потреб соціально незахищених категорій громадян та створення соціальної карти Херсонської області відповідно до адміністративного поділу даного регіону(області).

      4.Сторони зобов’язуються забезпечити:  

 • ефективне та прозоре здійснення проектів, направлених на досягнення визначеної мети та забезпечення методичного й інформаційного супроводу;
 • обмін результатами досліджень проблем дітей з інвалідністю та особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних сімей, сімей у складних життєвих обставинах та інших категорій соціально незахищених категорій громадян, а також інформації щодо видів допомоги, якої вони потребують;
 • сприяння ініціативам благодійників та волонтерів, що здійснюються ними під час реалізації проектів задля підвищення якості соціальних послуг та благодійної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян;
 • поширення в засобах масової інформації матеріалів, спрямованих на посилення мотивації до благодійництва та волонтерської діяльності;
 • проведення аналізу результатів спільної роботи з реалізації проектів, направлених на досягнення визначених цілей.                                                                                                        

      5.Підписуючи цей Меморандум, Сторони визнають, що дотримання і реалізація його положень є гарантією виконання соціальних ініціатив у сфері підвищення стандартів соціальних послуг та благодійності на території Херсонської області.                                                                                

      6.Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами.

 

 

 

Партнери